Priser:

Vi kan dessverre ikke fremlegge prisliste på hjemmesiden, siden prisen på de forskjellige stoffene og restaureringsarbeidet varierer i den grad det gjør. Ta derfor gjerne kontakt pr. telefon eller mail for spørsmål, prisoverslag, bestilling eller lignende. Det kan også være nyttig med et bilde av ditt møblement dersom du har dette tilgjengelig.

Henting og levering

Ved behov henter og leverer vi møblene etter avtale.


Share on FacebookShare on Twitter